Bevraging VIAS – geweld bij brandweer- en ambulancepersoneel en medisch en verzorgend personeel in ziekenhuizen

Fire brigade
Information campaign
VIAS Institute organiseert een tweede bevraging over geweld bij brandweer, ambulanciers en medisch en verzorgend personeel in ziekenhuizen. Als jij werkt in een van deze beroepen en wil meewerken aan het onderzoek heb je tijd tot 15 juni om de vragenlijst in te vullen.

Tijdens het uitvoeren van je beroep kan je te maken krijgen met geweld en agressie door cliënten, patiënten, collega’s of anderen. Vias Institute wil inzicht krijgen in deze problematiek om zo beter accuraat en gepast advies te geven om ongewenst gedrag in de publieke werkomgeving te bestrijden. Vias werkt hiervoor nauw samen met de FOD Volksgezondheid, FOD Binnenlandse Zaken, Netwerk Brandweer, Rezonwal en Brandweer Brussel, UNESSA (UNion En Soins de Santé), GIBBIS (Gezonheidsinstellingen Brussel), Santhea, CHULiège, en Centre Hospitalier Régional Sambre et Meuse.

Je kan de bevraging invullen tot 15 juni door op deze beveiligde link te klikken. Het invullen duurt zo’n 10 à 15 minuten. De verwerking en analyse van de resultaten gebeuren op een globale en vertrouwelijke wijze. Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij research@vias.be.