Wederzijds Respect

Emergency centres 112
Fire brigade
Civil protection
Information campaign
Het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen verhogen door te focussen op verbinding, dat is het idee achter de campagne Wederzijds Respect. Een versterkt vertrouwen zorgt immers voor meer respect. En een meer respectvolle relatie draagt bij tot een vermindering van agressie en geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.
Wederzijds Respect

Zoals minister Verlinden verklaarde:
"Om vertrouwen op te bouwen is een positieve (rechtstreekse) dialoog onontbeerlijk. De uiteindelijke boodschap is: wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer. Ik wil me richten op initiatieven die bruggen bouwen."

De campagne "Wederzijds Respect" tracht, door middel van een bewustmakingscampagne die bestaat uit verschillende onderliggende projecten, de aandacht te vestigen op deze band en een hernieuwde dialoog te stimuleren. 

De campagne “Wederzijds Respect” wil de burger en veiligheidsberoepen dichter bij elkaar brengen door middel van een eenvoudig gebaar: het geven van een vuistje.  

Oog-in-oog gesprekken

De burger is niet steeds op de hoogte van de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen en dat kan tot misverstanden leiden. Daarom is de eerste stap van de campagne de verschillende veiligheidsberoepen toelichten. Wie is wie? Wie doet wat? Waarvoor kan ik bij hem/haar terecht?

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek. Het gesprek hieronder is een voorbeeld van een positieve dialoog. Men gaat op zoek naar een gemeenschappelijk visie, om uiteindelijk met begrip voor elkaar en met een positieve blik naar de toekomst te kijken. Dit gesprek maakt duidelijk dat ondanks verschillen in visie of slechte ervaringen in het verleden, het doel voor de toekomst hetzelfde blijft: wederzijds respect voor elkaar.
 

Adil en brandweerman Negi

Kijk hieronder hoe de dialoog tussen brandweerman Negi en Adil verlopen is. 

Meer informatie over de campagne "Wederzijds Respect" en over de Veiligheidsberoepen op de website BeSafe.be

 

Campagnemateriaal