Stormweer: het nummer 1722 blijft actief

Emergency centres 112
Fire brigade
Information campaign
Deze avond wordt er mogelijks stormweer verwacht. Code geel wordt afgekondigd voor alle provincies. De nooddiensten vragen  uitdrukkelijk om bij stormschade het e-loket www.1722.be te gebruiken zodat de lijnen van het nummer 112 openblijven voor situaties die potentieel levensbedreigend zijn.
het nummer 1722 blijf actief

 

 

Gebruik wel bij voorkeur het permanent beschikbare e-loket www.1722.be

 

Gebruik bij voorkeur het e-loket

Een digitale aanvraag indienen via het e-loket 1722.be is de meest rechtstreekse manier om brandweerbijstand te vragen, maar je kan ook het nummer 1722 bellen in situaties die niet-levensbedreigend zijn.

Als je een digitale aanvraag doet via 1722 komt je aanvraag rechtstreeks bij de brandweer terecht. Als je 1722 belt zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112, zoals van mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat, kunnen afhandelen. Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je daar ook nog terecht.

Hoe werkt het e-loket?

Als je bijstand vraagt via de 1722-website moet je eerst je gemeente en contactgegevens invullen, waarna de website je aanvraag zal doorsturen naar de hulpverleningszone. De website kan je ook doorverwijzen naar een lokaal e-loket van je brandweerdienst.

Het e-loket zal je helpen om een keuze te maken waarvoor je de brandweer nodig hebt. Als je jouw keuze niet terugvindt, stel je jezelf best de vraag of het wel een probleem is waarvoor de brandweer moet tussenkomen.

Wacht geduldig op de komst van de brandweerploeg nadat je een aanvraag hebt ingediend en neem niet opnieuw contact op om te informeren waar de brandweer blijft. De brandweer bekijkt situatie per situatie en geeft voorrang aan wie mogelijk in levensgevaar is. Tijdens een storm of bij wateroverlast moet de brandweer veel aanvragen tegelijkertijd behandelen en moet je wat langer wachten omdat de brandweer eerst mensen die in levensgevaar zijn verder moet helpen.

 

De infographic “1722: wie bel ik?” kunt u downloaden op https://112.be/nl/1722.