Soms is vuur niet jouw grootste risico

Fire brigade
Maandag 6 september heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken een preventiecampagne voor de brandweer rond drie beroepsrisico's gelanceerd.  Het eerste luik betreft de hygiëneregels die tijdens een interventie gerespecteerd moeten worden teneinde bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden. Het tweede luik besteedt aandacht aan hoe er met agressie moet worden omgegaan en het laatste luik gaat over het belang van een goede lichamelijke conditie.  De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, de brandweerdienst van Brussel en de representatieve vakorganisaties. De campagne is gericht naar de brandweerlieden en de hulpverleningszones, die aangemoedigd worden om hun personeel te ondersteunen.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “De bevolking kan op hulp rekenen van 17.300 brandweerlieden. Maar tijdens hun interventies kunnen de brandweerlui zelf geconfronteerd worden met een aantal beroepsgerelateerde risico's. Bepaalde risico’s liggen op het operationele vlak, andere risico's betreffen hun gezondheid en hun veiligheid. Met deze campagne willen wij de brandweer sensibiliseren en aanmoedigen om de vastgelegde procedures te respecteren.  Zo beschermen ze zichzelf en kunnen we samen toezien op de veiligheid en de gezondheid van alle brandweerlieden.

Hygiëneregels opvolgen om bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden

Het eerste luik betreft de hygiëneregels die tijdens een interventie gerespecteerd moeten worden om bepaalde gezondheidsrisico’s te vermijden.  Tijdens hun werk komen de brandweerlieden regelmatig in contact met giftige rook, roet en andere gevaarlijke stoffen die een negatieve impact op hun gezondheid kunnen hebben.  Het is dus zeer belangrijk dat zij de strikte procedures kennen die op het vlak van hygiëne zijn vastgelegd, en dat zij aangemoedigd worden om deze op te volgen.

Het campagnemateriaal en de tips inzake hygiëne zijn op de volgende website beschikbaar: https://www.civieleveiligheid.be/nl/risicos

Omgaan met agressie

In het tweede luik van de campagne, dat op 1 oktober van start zal gaan, ligt de nadruk op hoe er met agressie kan worden omgegaan. Het is belangrijk dat de brandweerlieden opgeleid worden in het omgaan met agressie, dat zij weten tot wie zij zich kunnen richten als zij vragen hebben en dat zij interventies waarbij ze te maken krijgen met agressie systematisch melden.   

Dit thema sluit aan bij de campagne “Wederzijds respect” die een aantal dagen geleden werd gelanceerd door de FOD Binnenlandse Zaken (AD Veiligheid & Preventie en AD Civiele Veiligheid) in samenwerking met de Geïntegreerde Politie. U vindt meer informatie over de campagne "Wederzijds respect" op https://www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/campagne-wederzijds-respect

Een goede lichamelijke conditie behouden

Het laatste luik gaat over het belang van een goede lichamelijke conditie en zal op 2 november gelanceerd worden.  Het is belangrijk dat de brandweerlui een goede lichamelijke conditie hebben zodat ze  met zware uitrustingen in vaak moeilijke omstandigheden efficiënt kunnen interveniëren.  Door hun lichamelijke conditie op peil te houden, behoeden zij zich ook voor ongevallen tijdens hun interventies.  Dit laatste thema strekt ertoe tips te geven om in vorm te blijven.