Other official information and services: www.belgium.be

Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten.

Fire brigade
Training

Errata B.S. 02.02.2016; B.S. 11.05.2016 en B.S. 30.10.2017

Geïntegreerde wijzigingen:

05.02.2024
Koninklijk besluit
62 pagina's