Koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de opdrachten van de Civiele Bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen.

Brandweer
Civiele Bescherming
Facturering
Opdrachten

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 02.10.1978 – Pbl. 07.12.1978
  • K.B. van 10.04.1995 – Pbl. 28.04.1995
  • K.B. van 16.02.2006 – Pbl. 15.03.2006
16/02/2006
Koninklijk besluit
1 pagina