Koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de bezoldiging van het personeel van de openbare brandweerdiensten en het personeel van de gemeentepolitie.

Brandweer
Oud geldelijk statuut

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 28.11.1994 – Pbl. 16.12.1994
  • K.B. van 03.03.1995 – Pbl. 24.03.1995
03/03/1995
Koninklijk besluit
3 pagina's