Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie aan de prezones en aan de hulpverleningszones.

Brandweer
Financieel aspect / boekhouding van de zones

erratum B.S. 26.02.2015

 

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 20.03.2017 – Pbl. 10.04.2017
20/03/2017
Koninklijk besluit
6 pagina's