Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens on-voorziene operationele prestaties van de beroepsofficieren van de openbare brandweerdiensten.

Brandweer
Oud geldelijk statuut
Koninklijk besluit
1 pagina