Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Typeaflopend sorteren
Ministeriële omzendbrief van 26 april 2004 aangaande brandweerlieden die het slachtoffer werden van een dodelijke of ernstig ongeval. Update 26/04/2004 Download Brandweer, Civiele Bescherming Bijzondere vergoedingen Ministeriële omzendbrief
Multidisciplinaire Ministeriële Omzendbrief (MULTI OPCOM 2017) van 26 oktober 2017 betreffende het gebruik van de multidisciplinaire gespreksgroepen van ASTRID en het bijbehorend nummeringsplan. New 26/10/2017 Download Noodcentrale 112, Brandweer Radiocommunicatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 3 maart 1992 betreffende het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de inrichtingen die onder de toepassing vallen van hoofdstuk II van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing ... New 07/03/1992 Download Brandweer Brandpreventie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 25 februari 2015 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton... Update 17/03/2015 17/03/2015 Download Brandweer Rollend materieel Ministeriele omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 6 maart 1978 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden. Update 28/04/1978 Download Brandweer Bluswater, Niet-rollend materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten. Update 28/07/2014 Download Brandweer Zonewerking, Personeel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 4 januari 2005 betreffende de procedure voor het inzetten van kynologenhulpverleningsteams. Update 18/01/2005 Download Brandweer, Civiele Bescherming Opdrachten Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 11 december 2009 betreffende de interventieverslagen van de brandweer. Update 30/12/2009 Download Brandweer Opdrachten Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 8 april 2008 betreffende de standaardisering van de containersledes die bestemd zijn voor de openbare brandweer en de civiele bescherming. Update 11/06/2008 Download Brandweer, Civiele Bescherming Niet-rollend materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 8 december 2015 - oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel. Update 11/12/2015 Download Brandweer Zonewerking, Personeel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 10 november 2016 betreffende educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden – prestatievergoeding. Update 08/12/2016 16/07/2017 Download Brandweer Opleiding, Vrijwilligers Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 11 juli 2012 betreffende nieuwe gezelschapsdieren. Update 11/07/2012 Download Brandweer, Civiele Bescherming Opdrachten Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 10 oktober 2019 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de Civiele Bescherming. New 11/12/2019 11/12/2019 Download Brandweer, Civiele Bescherming Personeel, Administratief statuut Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 15 juli 2014 - gelijkstellingen met het brevet van crisissituatiebeheer. Update 20/10/2014 20/10/2014 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen. Update 26/07/2018 Download Brandweer Boekhouding Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 over de woonplaatsverplichting voor brandweerlieden. Update 28/05/2004 Download Brandweer Vrijwilligers Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 17 december 2002 instructies betreffende de eindejaarsfeesten – brandpreventie. New Download Brandweer Brandpreventie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. Update 16/04/2015 16/04/2015 Download Brandweer Personeel, Administratief statuut Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 9 maart 1982 betreffende de normen betreffende de uitrustingen voor waterbevoorrading inzake brandbestrijding. Update 09/03/1982 Download Brandweer Bluswater, Niet-rollend materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 20 mei 2016 betreffende de trimestriële melding van de begrotingsgegevens van de hulpverleningszones. Update 02/06/2016 02/06/2016 Download Brandweer Boekhouding Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 15 mei 2012. - impact van de pensioenhervorming op de lopende stelsels van verlof voorafgaand aan het pensioen voor de beroepsbrandweerlieden. Update 21/06/2012 Download Brandweer Personeel, Administratief statuut Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 9 mei 1975 betreffende de standaardisering van de brandweerkoppelingen. Update 09/05/1975 Download Brandweer Niet-rollend materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen. Update 31/10/2007 07/03/2018 Download Brandweer Persoonlijke beschermingsmiddelen, Kledij Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2015 aan de hulpverleningszones aangaande het uitsturen van de ambulances via de zonale dispatchings. Update 02/06/2015 Download Noodcentrale 112, Brandweer Dringende geneeskundige hulp, Opdrachten Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 7 januari 2003 betreffende de brandpreventie - controle – veiligheid in de winkelcentra. New Download Brandweer Brandpreventie Ministeriële omzendbrief

Paginas