Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Downloadaflopend sorteren Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre...
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid. 21/02/2007 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de brusselse instellingen. - Uittreksel 14/01/1989 27/03/2006 Download Brandweer Algemene bepalingen Bijzondere wet
Circulaire du gouvernement wallon du 16 mai 1995 relative au statut pécuniaire du personnel de la police communale et du personnel des services publics d'incendie. Extrait Update 16/05/1995 Download Brandweer Oud geldelijk statuut Circulaire régionale
Omzendbrief nr. 19 van 16 mei 2007 betreffende het lokale overheidsapparaat - loopbaanevolutie "d5 en d5.1" en "d5/d5.1 en d6" van personeelsleden van brandweerdiensten. Update 25/05/2007 Download Brandweer Oud geldelijk statuut Circulaire régionale
Omzendbrief van 18 mei 2006 betreffende het lokale overheidsapparaat. - weddeschalen van brandweermannen. - intrekking van weddeschaal AP15. Update 26/05/2006 Download Brandweer Oud geldelijk statuut Omzendbrief
Omzendbrief van 7 juli 2006 betreffende het lokale overheidsapparaat - personeel van diensten van brandweer - bezoldigingsregeling van onderluitenant en luitenanten. Update 10/10/2006 Download Brandweer Oud geldelijk statuut Omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 juli 1982 betreffende de vernietiging van wespennesten en onschadelijk maken van bijenzwermen die gevaar voor personen kunnen meebrengen. (1MAT/SIB/6/3.168/2485) 14/07/1982 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 2 september 1996 met betrekking tot de uitoefening van het opvorderingsrecht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 12/10/1996 Download Brandweer Algemene organisatie Omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 11 december 2009 betreffende de interventieverslagen van de brandweer. 30/12/2009 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2004 over de woonplaatsverplichting voor brandweerlieden. 28/05/2004 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 2 april 1980 houdende vaststelling van het uitgaanstenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. 15/05/1980 28/11/1984 Download Brandweer Kledij Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 1 oktober 1991 tot vaststelling van het diensttenue van de leden van de gemeentelijke brandweerdiensten en van de brandweerdiensten van de agglomeraties van gemeenten. 11/12/1991 Download Brandweer Kledij Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 11 juni 1992 betreffende het diensttenue voor het personeel van de brandweer. 11/06/1992 Download Brandweer Kledij Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 3 juni 2013. - toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen. 10/07/2013 Download Brandweer Algemene organisatie Omzendbrief
Koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende een Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Update 13/04/2007 26/06/2013 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. Uittreksel. 06/08/1985 15/05/2007 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Wet
Koninklijk besluit van 23 januari 1987 betreffende de toekenning van een bijzondere vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten en tegen derden die hulp verlenen aan een slachtoffer van een opzettelijke ... 20/02/1987 30/11/2001 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 februari 1989 betreffende de toekenningsmodaliteiten van een bijzondere en een afzonderlijke vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten. 08/02/1989 06/04/2005 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 april 2004 aangaande brandweerlieden die het slachtoffer werden van een dodelijke of ernstig ongeval. 26/04/2004 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 6 april 2005 betreffende de toekenning van een bijzondere en een afzonderlijke vergoeding in geval van opzettelijke gewelddaden tegen leden van de politie- en hulpdiensten. 15/04/2005 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 4 december 2006 betreffende de toekenning van een bijzondere en bijkomende vergoeding in geval van fysieke schade geleden door leden van de politie- en hulpdiensten, door sommige leden van de staatsveiligheid, door sommige leden ... 20/12/2006 Download Brandweer Personeel / dodelijke of ernstige ongevallen Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type-koppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en -bestrijding. 09/04/1975 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 9 mei 1975 betreffende de standaardisering van de brandweerkoppelingen. 09/05/1975 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 juni 1982 betreffende de veiligheid van het elektrisch interventiematerieel gebruikt door de brandweerdiensten. 14/06/1982 Download Brandweer Materieel / veiligheid - onderhoud Ministeriële omzendbrief

Paginas