Migratie Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen

Noodcentrale 112
Migratie
Perscontact: 
Thomas Biebauw

Het Hulpcentrum 112/100 West-Vlaanderen is dinsdag 23 april verhuisd van de brandweerkazerne in de Pathoekeweg naar het gebouw waarin de 101-centrale van de geïntegreerde politie is ondergebracht. Het Hulpcentrum 112/100 schakelde ook over naar de CAD-technologie van ASTRID (Computer Aided Dispatching).

Dankzij deze migratie is een meer geautomatiseerde vorm van samenwerking met de 101-centrale mogelijk. De nieuwe technologie laat toe om beide provinciale meldkamers op eenzelfde informaticaplatform te laten werken. Adjunct medisch directeur Jean-Pierre Cornet: “Gebeurtenissen die geregistreerd worden op een gebeurtenisfiche kunnen gedeeld worden tussen het Hulpcentrum 100/112 en de 101-centrale. Het CAD laat toe om informatie sneller te delen en tegelijk rekening te houden met het wederzijds beroepsgeheim.”

Na een maandenlange voorbereiding werd dinsdag na een laatste check-up de toestemming gegeven aan Belgacom om de telefoonlijnen waarop de noodoproepen 112 en 100 binnenkomen naar de nieuwe site over te schakelen. De medewerkers van het Hulpcentrum 100/112 konden hierna hun werk hervatten op de nieuwe werkstations.

Johny Verfaillie, verantwoordelijke van het Hulpcentrum 112/100: “Alle operatoren hebben vooraf een opleiding gekregen. Na het vele oefenen, verschillende evaluaties en onder de deskundige begeleiding van onze vier starters was iedereen klaar om met de nieuwe technologie om te gaan. De starters hebben in samenwerking met verschillende actoren alle gegevens van het oude systeem overgeplaatst naar het nieuwe systeem en alles maandenlang uitvoerig getest, bijgestuurd en gevalideerd zodat we optimaal voorbereid waren op de migratie.”

Een bijkomend voordeel van het werken met hetzelfde informaticaplatform als de 101-centrale is dat de operatoren gebruik kunnen maken van de vele nuttige gegevens die al door de politionele diensten waren ingevoerd.

Eerder vonden gelijkaardige migraties plaats in de Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Namen. Het succesvolle verloop van de migratie is te danken aan de optimale inzet van de medewerkers van het Hulpcentrum 100/112, die bijgestaan en ondersteund werden door het startersteam en het projectteam 112 van de FOD Binnenlandse Zaken. De migratie gebeurde in samenwerking met de mensen van de medische directie, het team van de 101-centrale, het expertenteam van de federale politie, de mensen van ASTRID en het consortium.

thomas.biebauw@ibz.fgov.be