Inzet Civiele Bescherming bij treinongeval in Schellebelle.

Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Loesje Van Damme

Bij het treinongeval in Schellebelle zijn heel veel hulpverleningsinstanties actief. Ook de experten van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming van Brasschaat en Liedekerke werden opgeroepen om versterking te komen bieden met gespecialiseerde steun en materiaal zoals de TurboJet en de meetploeg.

Bij de bluswerken aan de ontspoorde goederentrein in Schellebelle werd zaterdag versterking gevraagd van de experten van de Civiele bescherming. Al heel vroeg werd de gespecialiseerde steun van de operationele eenheid van Liedekerke opgeroepen door de 100/112-centrale van Gent. De eenheid van Brasschaat werd ingeroepen door BASF voor de inzet van de TurboJet.

In eerste instantie werd de gespecialiseerde TurboJet ingezet om de treinstellen af te koelen met water. De treinstellen die niet in brand stonden, werden in de loop van de dag door de TurboJet voorzien van een schuimtapijt om uitdamping tegen te gaan en te voorkomen dat ze eveneens vuur zouden vatten.  Nadat de brandende treinstellen gedoofd waren, werd ’s avonds opnieuw de TurboJet ingeschakeld om ook deze treinstellen met een schuimtapijt af te koelen.

In de loop van de nacht werd nogmaals een schuimtapijt aangelegd toen bleek dat de gevaarlijke meetwaarden opnieuw opliepen.

De TurboJet is een krachtig blussysteem dat gemonteerd is op een vrachtwagen VOLVO FM 6x6 met twee vliegtuigturbines en 4 zelfregelende straalpijpen die een wolk van water of schuim kunnen spuiten over een afstand van 100 tot 150 meter. De turbines staan geïnstalleerd op een draaiplatform dat horizontaal 180° kan draaien en verticaal -10° tot 45°.

Met 2800 liter kerosine aan boord heeft het blussysteem een autonomie van 2 uur maar het is mogelijk de kerosine aan te vullen in operationele toestand.

De TurboJet heeft een verbruik van 8000 liter water per minuut dat wordt aangeleverd door speciale zware pompen. In dit geval het ‘Kuyken voedingssysteem’ van de operationele eenheid in Brasschaat. Er werden ook twee tanks met schuim voorzien. Om het milieu te beschermen, is het schuim dat gebruikt wordt biologisch afbreekbaar.

De TurboJet behoort tot het zware en gespecialiseerde materieel van de Civiele Bescherming en is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en BASF. De tussenkomst ervan kan 24/7 gevraagd worden via de operationele eenheden van de Civiele Bescherming die met hun experten de inzet ervan begeleiden.
In de hele wereld zijn er slechts een beperkt aantal voertuigen van dit type en enkel deze wordt ter beschikking gesteld van de openbare hulpdiensten.

Het is de tweede maal dat dit speciaal blusmiddel operationeel wordt ingezet.

Dankzij dit materiaal  kunnen de hulpdiensten doeltreffender en veiliger interveniëren en de schade aan het milieu beperken. De hulpverleners en de omwonenden worden immers minder lang blootgesteld aan de rook en de schade aan het milieu wordt verminderd omdat het vuur sneller geblust kan worden en er minder schadelijke stoffen in de lucht terechtkomen.

Naast de operationele eenheid van Brasschaat met de TurboJet, is ook de eenheid van Liedekerke aanwezig met pompen en een meetploeg. De meetploeg van de Civiele Bescherming voert samen met 5 meetploegen van de brandweer continu metingen uit naar de waarde van de zeer kankerverwekkende stof acrylonnitril, ondermeer in de rioleringen. Dit gebeurt met drager buisjes en Photo Ionisation Detectors (PID). Zaterdag bleek in de loop van de dag dat er vervuild bluswater in de riolering is terecht gekomen.

Een wachtbekken van de waterzuiveringsinstallatie van Wetteren werd door de Civiele Bescherming leeggepompt om daarin tot 3 miljoen liter vervuild bluswater op te slaan. Dit vervuild bluswater wordt later door een tankerschip opgenomen.

Ook de komende uren en dagen zal de Civiele Bescherming meehelpen met de verdere werkzaamheden en het opkuisen van de vervuiling.  Vandaag gebeuren er door de meetploegen nog metingen.

De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan hulpdiensten met zwaar en gespecialiseerd materieel. De Civiele Bescherming telt 600 beroepsleden en evenveel kernvrijwilligers die 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Zij werken in zes operationele eenheden die verspreid liggen over het Belgische grondgebied. De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze komt tussenbeide op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, gouverneur, burgemeester, brandweer of politie.

Contact voor meer technische info over de ingezette middelen : Marc Looze 0495 58 16 00

loesje.vandamme@ibz.fgov.be