Er is veel vraag naar de vrijwilligers van de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Ophélie Boffa

Brussel, 09/05/2016 – Op verzoek van de autoriteiten zijn de vrijwilligers van de Civiele Bescherming in actie gekomen voor heel wat gespecialiseerde opdrachten de laatste weken. Versterking in de strafinstellingen, opsporing van vermiste personen of logistieke ondersteuning, ze waren er op alle fronten.
 
De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen. Zij ondersteunt de hulpdiensten met zware middelen en gespecialiseerde teams. De Civiele Bescherming, dat zijn 450 beroepsmensen en 650 vrijwilligers die 24 uur op 24 beschikbaar zijn. De vrijwilligers krijgen dezelfde taken als de professionals, maar leveren hun prestaties voor de Civiele Bescherming naast hun hoofdactiviteit.

Versterking in de gevangenissen

Op vraag van de FOD Justitie werden 678 vrijwilligers door de Algemene Directie Civiele Veiligheid gemobiliseerd om maaltijden te bezorgen aan de gedetineerden tijdens de staking van de cipiers van 26 april tot 9 mei 2016. In totaal presteerden zij 6.187 werkuren gedurende 14 opeenvolgende dagen.
De Civiele Bescherming stuurde vrijwilligers ter versterking naar 24 strafinstellingen, met een gemiddelde van 57 vrijwilligers per dag. Dit betreft een specifieke opdracht van de operationele eenheden, bepaald bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, uitgevoerd door de vrijwilligers van Civiele Bescherming op verzoek van de autoriteiten.

Opsporing van vermiste personen

Op vraag van de federale politie (cel verdwijningen) hebben 68 vrijwilligers en 21 beroepsambtenaren opsporingsoperaties verricht in Drogenbos van 2 tot 4 mei. Hun taak bestond erin te zoeken naar aanwijzingen zoals paspoort, mobiele telefoon, computers, …
 
Op vraag van de lokale politie van La Louvière en de cel verdwijningen van de federale politie, hebben duikers van de Civiele Bescherming op zaterdag 7 mei een sinds 3 mei in het centrumkanaal verdwenen persoon teruggevonden. Het team van de Civiele Bescherming is gemengd: 3 van de duikers zijn vrijwilligers, de verantwoordelijke is  een beroepsduiker. In de loop van mei werden de duikers ook opgeroepen om een grootscheepse zoekactie uit te voeren naar personen verdwenen tussen Farciennes en Tamines.
 
Dankzij de sonar van de scheepvaartpolitie kunnen de duikers nauwkeurige zoekpunten bij nul zichtbaarheid opsporen. Vervolgens bevestigen zij onder water dat het om een persoon gaat, een voertuig of iets anders. Zij zijn de enige duikers die door justitie zijn gemachtigd om het resultaat van de opsporingen omzichtig te hanteren en te beïnvloeden zonder de wetenschappelijke bewijzen in gevaar te brengen, zelfs onder water. Het opsporen van personen, wapens of voertuigen was goed voor 1.100 werkuren onder water voor de duikers van de Civiele Bescherming van januari tot april 2016. Vijf personen werden teruggevonden.

Special Olympics

Meer dan 100 vrijwilligers werden van 30 april tot 7 mei gemobiliseerd om de Special Olympics voor te bereiden. Hun taak was het leveren van logistieke steun; zij hebben infrastructuur gemonteerd, materieel geïnstalleerd en atletenvervoer georganiseerd. Al meer dan 30 jaar kunnen de Special Olympics rekenen op ondersteuning door de vrijwilligers van de Civiele Bescherming.

ophelie.boffa@ibz.fgov.be