Achtergrondinformatie

Civiele Bescherming
Organisatie

Europees mechanisme voor Civiele Bescherming

Het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming is een Europees samenwerkingsverband voor wederzijdse hulpbijstand tussen de lidstaten. Het Mechanisme zorgt voor het wettelijke en operationele kader voor bijstand door eenheden van de Civiele Bescherming binnen en buiten de Europese Unie. De laatste jaren hebben verschillende landen beroep gedaan op dit mechanisme van de Europese Unie, waarbij modules en experten van de Civiele Bescherming ingezet zijn op gecoördineerde en kostenefficiënte wijze. 

Om de experten en modules die ingezet worden in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming te trainen en te evalueren, organiseert de Europese Commissie op regelmatige basis European Union Modular Exercices (EUModex). Hierbij worden bepaalde modules en de samenwerking tussen internationale teams getest zodat zij optimaal voorbereid zijn op internationale interventies. Een module is een eenheid die gespecialiseerd is in een bepaalde soort van interventie en die bij grootschalige rampen binnen en buiten Europa heel snel (max. 12 uur) ingezet kan worden. Enkele voorbeelden van modules in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming: Urban Search And Rescue (USAR), High Capacity Pumping (HCP), Water Purification (WP) en Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear detection and sampling (CBRN).

Meer info over het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming: http://ec.europa.eu/echo

EUbelmodex

Een consortium van zes landen en een internationale consultingfirma, zal tussen oktober 2013 en oktober 2014 drie EU modular exercises organiseren in respectievelijk België, Luxemburg en Kroatië. De oefening “EUbelmodex” in Antwerpen van 25 tot 27 oktober 2013 is de eerste van deze drie terreinoefeningen. Samen vormen zij “lot 2” van een ruimere Europese overheidsopdracht voor Europese modular exercises “EUModex 2013-2014”:

 • Lot 1: organisatie van vijf tafel- of zandbakoefeningen
 • Lot 2: organisatie en evaluatie van drie oefeningen om volgende modules te trainen: Water Purification (WP), High Capacity Pumping (HCP), Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear detection and sampling module (CBRN), alsook de European Union Civil Protection -Team (EUCPT) experten.
 • Lot 3: organisatie van drie oefeningen om de Urban Search And Rescue (USAR) teams te trainen, alsook de EUCPT en technical assistance and support team (TAST) experten.

Het consortium

Een consortium van zes nationale autoriteiten op vlak van Civiele Bescherming en een internationale consultingfirma, geleid door de Belgische Algemene Directie Civiele Veiligheid  (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken), zal lot 2 van de EU modular field exercises 2013-2014 “EUModex 2013-2014“ organiseren:

 • België: Algemene Directie Civiele Veiligheid (DGCP)
 • Frankrijk: The Directorate-General for Civil Protection and Crisis Management (DGSCGC)
 • Duitsland: the Federal Agency for Technical Relief (THW)
 • Kroatië: the National Protection and Rescue Directorate (DUZS)
 • Luxemburg: the Emergency Services Administration (ASS)
  Emergency.lu
 • Slovenia: the Administration for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR)
 • Synergies International Consulting s.p. Slovenia

Deze partners zullen de drie oefeningen binnen lot 2 van “EUmodex 2013-2014” in nauwe samenwerking met de Europese Commissie organiseren.


eva.burm@ibz.fgov.be