Nieuws

pomp met zeer hoog debiet (51.000 liter/minuut)
Dankzij de financiële steun van de Europese Commissie heeft de Civiele Bescherming zich recentelijk kunnen uitrusten met een nieuwe pomp met zeer hoog debiet (51.000 liter/minuut). Deze wordt toegevoegd aan het bestaande materiaal van de HTD-cluster (Heavy Technical Deployment). De Civiele Bescherming beschikt nu over twee pompen van dit type en heeft dus aanzienlijk meer pompcapaciteiten om in te zetten bij grootschalige overstromingen.
Brand Beringen
In januari 2020 is de Retex (return of experience) gepubliceerd met betrekking tot het incident te Beringen op 11 augustus 2019, waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen en één brandweerman zwaar gewond werd. Het was de bedoeling van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) om de inhoud van dit document te delen met alle Belgische brandweerlieden, zodat zij kennis konden nemen van de conclusies en aanbevelingen van de leden van de onderzoekscommissie die deze Retex hebben opgesteld.
Euro NCAP
Op 17 juni 2020 lanceert Euro NCAP, de Europese organisatie die instaat voor de crashtests van nieuwe wagens, een database met Rescue Sheets van elke personenwagen die rondrijdt. Elke hulpverlener in de hele wereld zal deze database kunnen raadplegen, en dus bij een ongeval via tablet of zelfs smartphone onmiddellijk de Rescue Sheet kunnen bekijken van de betrokken wagen, en zo alle nuttige informatie over de betrokken wagen te raadplegen (waar zit de batterij, waar lopen de leidingen, waar zit mogelijks gevaar, ...). Op deze manier kunnen de hulpdiensten veel gerichter en dus sneller te werk gaan bij een ongeval.
app 112 BE: de app die levens redt
Vandaag lanceren we vier filmpjes om de app “112 BE” bekend te maken bij iedereen die de app nog niet kent. De app bestaat drie jaar en is sindsdien al meer dan 930.000 keer gedownload.
Inspectiebezoek
De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft een specifieke FAQ (Frequently Asked Questions) opgesteld om de hulpverleningszones te ondersteunen in hun organisatie. Deze bevat antwoorden op vragen en aanbevelingen over de impact van de pandemie op hun organisatie en het personeel van de hulpverleningszones. De FAQ is beschikbaar op de website van Civiele Bescherming en wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van vragen van de hulpverleningszones.
Om de COVID-19-pandemie te bestrijden, blijven de eenheden van de Civiele Bescherming onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, beschermjassen, enz.) vervoeren, deelnemen aan coördinatievergaderingen en alcoholgel verdelen bij de hulpdiensten, de politiediensten, de gevangenissen en de douane. Haar experten interveniëren sinds twee weken ook in de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) om er adviezen te verstrekken met als doel de verspreiding van het coronavirus in te perken, "cohorteringen" uit te voeren en te ontsmetten. De Civiele Bescherming is daarom echter niet gestopt met het uitvoeren van andere interventies.
Tot nu toe was er geen dekking voor beroepsziekten voorzien voor de vrijwillige leden van de hulpverleningszones. Ten gevolge van de risico’s van de coronacrisis en de erkenning van Covid-19 als beroepsziekte door Fedris voor de (beroeps)ambulanciers, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem erop aangedrongen om ook de dekking voor de vrijwilligers te regelen. Tijdens de Ministerraad van 25 april 2020 heeft de federale regering besloten om hen op dezelfde manier te behandelen als hun beroepscollega’s. Deze regeling zal gelden voor de vrijwillige brandweerlieden en de vrijwillige ambulanciers van de hulpverleningszones.
pagina brandweer van onze website
De pagina ‘Hervorming‘ heeft plaats gemaakt voor de twee nieuwe pagina's ‘Zonewerking‘ en ‘Over het personeel‘. Je vindt er alle bijgewerkte informatie over de organisatie van de 34 hulpverleningszones en het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel van deze zones. Aangezien de dienst Brandpreventie sinds kort onder de Algemene Directie Civiele Veiligheid valt, werd er een nieuwe pagina over ’Brandpreventie’ aangemaakt.
De Civiele Bescherming heeft afgelopen een eerste levering handgel
De Civiele bescherming ondersteunt de strijd tegen het coronavirus (COVID-19) via verschillende missies, zoals het transport van persoonlijke beschermingsmiddelen, het produceren van desinfecterende handgel voor de hulpdiensten en het bieden van logistieke ondersteuning aan de pre-triagecentra van de ziekenhuizen.
Het jaarverslag 2019 van de Astrid-veiligheidscommissie is beschikbaar.

Paginas

Abonneren op Nieuws