REMINDER bevraging VIAS – geweld bij brandweer- en ambulancepersoneel en medisch en verzorgend personeel in ziekenhuizen.

Brandweer
Informatiecampagne
De enquête over geweld en agressie tegen hulpverleners en medisch personeel die werd gelanceerd in april, zou op 15 juni worden afgesloten, maar om iedereen de kans te geven deel te nemen, verlengt VIAS de datum tot 25 juni.

Je kan de bevraging invullen door op deze beveiligde link te klikken.
Het invullen duurt zo’n 10 à 15 minuten.

De verwerking en analyse van de resultaten gebeuren op een globale en vertrouwelijke wijze. Met vragen of opmerkingen kan je terecht bij research@vias.be.