Internationale hulp in de strijd tegen de pandemie

Internationale missies
Civiele Bescherming
België, dat zich sterk inzet voor de vaccinatie van zijn bevolking, steunt de wereldwijde campagne in de strijd tegen de pandemie door vaccins te schenken aan landen die er geen toegang toe hebben.

Het land reageert positief op de vraag van de WHO door leveringscontracten of overtollige voorraden via het mechanisme voor civiele bescherming van de Unie (UCPM) aan landen te schenken.

De Civiele Veiligheid neemt, in haar hoedanigheid van nationale autoriteit voor de bescherming van de burgers, actief deel aan het internationale hulpprogramma voor vaccinatie.

Het is het contactpunt voor de UCPM. In samenwerking met Volksgezondheid fungeert het als schakel tussen de Belgische voorraden en de landen die om steun hebben gevraagd. Het vergemakkelijkt ook verzoeken om Europese financiële steun voor het vervoer van deze vaccins.  Zijn rol als bemiddelaar tussen de FOD Volksgezondheid en de UCPM heeft het mogelijk gemaakt om in 2021 403.900 vaccindosissen tegen Covid-19 te schenken aan Vietnam, Tunesië en Oeganda. Bovendien moeten er nog 100.000 dosissen aan Oeganda worden geleverd.

Deze steun vormt een aanvulling op de Belgische deelname aan het multilaterale mechanisme Covax, dat de distributie van 2.205.920 dosissen over de hele wereld mogelijk heeft gemaakt.
 

Meer informatie : COVAX vaccine roll-out | Gavi, the Vaccine Alliance

UCPM - BelgiëAstraZeneca
 Augustus 2021 150.000    Tunesië
 September 2021 100.000    Vietnam
 September 2021 153.900    Uganda
 TOTAL 403.900 vaccins