B-FAST naar NAVO-oefening in Moldavië

Internationale missies
Brandweer
Civiele Bescherming
Opleiding
Brussel, 29 augustus 2011 : Een B-Fast team (Belgian First Aid and Support Team) van 53 mensen van Brandweer, Civiele Bescherming, Defensie en Volksgezondheid neemt van 29 augustus tot 2 september 2011 deel aan een oefening in Moldavië, georganiseerd door EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre), het instrument voor civiel crisisbeheer van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie).

Ze gaan de hulpverlening oefenen na een gesimuleerde aardbeving samen met 26 andere landenteams. B-FAST oefent minstens een keer per jaar op grote schaal en om de twee jaar gaat het om een internationale oefening.

NAVO organiseert de oefening om de internationale coördinatie van de hulpverlening door 27 teams uit evenveel verschillende landen uit te testen en te verbeteren, zodat die tijdens reële incidenten nog vlotter verloopt. Zoals bij echte noodsituaties in het buitenland, moeten de deelnemers ook tijdens deze oefening bewijzen dat:

  • zij binnen korte termijn klaar staan om te vertrekken;
  • zij de hulpverleningsoperaties efficiënt kunnen organiseren en coördineren;
  • zij de te volgen procedures en technieken kennen;
  • zij goed kunnen samenwerken met hun buitenlandse collega-hulpverleners;
  • zij over de nodige vaardigheden beschikken om bijvoorbeeld slachtoffers zo snel mogelijk op te sporen en te redden.

B-FAST is een samenwerking van de Diensten van de Premier, de FODs Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Binnenlandse Zaken; Begroting en Defensie. B-FAST is opgericht in 2003. Deze permanente structuur laat toe om snel en efficiënt noodbijstand naar landen, getroffen door een ramp, te kunnen verzenden. Om de B-FAST structuur te activeren moet de ramp zo een omvang hebben dat de nooddiensten van de getroffen landen niet meer de vereiste hulp kunnen aanbieden, de overheid van het getroffen land aan België of ten minste aan de internationale gemeenschap om hulp vragen en mag er geen gewapend conflict plaatsvinden in het getroffen gebied.

Usar

Het B-FAST team dat deelneemt aan de oefening in Moldavië bestaat uit een gemengd team met als teamleider Patrick Broeckx, Adjunct-eenheidschef van de Operationele Eenheid van de Civiele Bescherming in Ghlin, een 33-koppig USAR-team (Urban Search And Rescue) van Civiele Bescherming en brandweer en een medisch team van vijftien vrijwilligers uit verschillende Belgische ziekenhuizen.

Het USAR-team bestaat uit elf agenten van de Civiele Bescherming en achttien brandweerlieden uit elf verschillende brandweerkorpsen. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen, lokaliseren en redden van overlevenden bedolven onder het puin van ingestorte gebouwen. Voor deze oefening nemen zij gespecialiseerd materiaal mee zoals telescopische camera's, luisterapparatuur, boormachines en hefkussens. Zij hebben dezelfde basisopleidingen gevolgd als hun collega's uit de andere landen en kunnen daardoor vlot samenwerken.

De oefening werd voorbereid in nauwe betrokkenheid tussen het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid, de Algemene Directie Civiele Veiligheid en de andere B-FAST departementen.

Scenario van de NAVO-oefening in Moldavië (SIMULATIE)

Op 25 augustus 2011 om 4u30 's morgens verstoort een aardbeving in Roemenië met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter ook de rust in buurland Moldavië. Verschillende gebouwen zijn vernield; mensen zijn gewond, vermist en/of dakloos; elektriciteitslijnen, watervoorzieningen en wegen zijn beschadigd; en er zijn lekken van giftige stoffen uit industriële installaties gemeld. Op 27 augustus 2011 beslist het ministerie van Binnenlandse Zaken van Moldavië om bijstand te vragen aan de internationale gemeenschap. 27 landen gaan in op de vraag en werken gedurende een week samen om de gevolgen van de aardbeving zo efficiënt mogelijk het hoofd te bieden.