Nieuwe Belgische handleiding voor medische regulatie

Noodcentrale 112
Procedures
De nieuwe editie van de Belgische handleiding voor de medische regulatie is verspreid aan de operatoren van de noodoproepcentra 112/100. Deze handleiding maakt het de operatoren mogelijk om zich op precieze criteria te baseren om de reden van de oproep te bepalen, onmiddellijke ondersteuning te bieden en de gepaste dringende medische hulpverlening naar de slachtoffers te sturen.

Deze nieuwe editie omvat veertig richtlijnen of protocollen voor de dringende medische hulpverlening en vermeldt veertig verschillende situaties gaande van « verkeersongeval » tot « schedelletsel » over «bloeding», « CO vergiftiging » of « bewusteloosheid – coma ».

Elk protocol bevat sleutelwoorden en indicatoren om de ontvangen informatie te valideren en om de graad van dringendheid en de uit te sturen hulp te bepalen. De operator zal ook instructies vinden die hij of zij dient mee te delen aan de beller om de patiënt te hulp te komen nog voor de hulpdiensten aankomen.

Als de operator bijvoorbeeld een oproep krijgt voor een dierenbeet, verzoekt de handleiding hem om:

  1. samen met de beller het soort dier waarvan sprake is te preciseren (gezelschapsdier, loslopende hond, fokdier, wild dier, rat, slang…).
  2. te bepalen of het dier nog steeds aanwezig is en of dit dreigend is en indien nodig de politie of de brandweer te verwittigen
  3. inlichtingen in te winnen over het type wond en de plaats ervan
  4. het antigifcentrum te contacteren in geval van een beet door een dier van de categorie « nieuwe gezelschapsdieren » zoals bijvoorbeeld spinnen, slangen, exotische vissen
  5. aan de beller mee te delen om het dier niet te benaderen
  6. het dier af te zonderen of op te sluiten of om het slachtoffer aan zijn omgeving te onttrekken zonder zich in gevaar te brengen
  7. adviezen te geven om de verwondingen te verzorgen in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten.De handleiding is daarnaast ook aangevuld met theoretische medische uitleg per protocol en een algemene communicatiecode.

De algemene communicatiecode is gevalideerd door de federale overheidsdiensten Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken. Ze is van toepassing op alle medische en brandweeroproepen en zal het mogelijk maken om de kwaliteit van de behandeling van de noodoproepen en de tevredenheid van de bellers nog te verhogen. Dit geeft een nog professioneler beeld van het werk van de operatoren van de 112/100-centra.

Meer info : Belgische Handleiding voor Medische Regulatie (BHMR)3.0.