Ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de federale basisdotatie voor elke hulpverleningszone.

Brandweer
Financieel aspect / boekhouding van de zones
Ministerieel besluit
2 pagina's