Koninklijk besluit van 6 september 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van...

Civiele Bescherming
Personeel / statuten van het personeel van de Civiele Bescherming
Koninklijk besluit
3 pagina's