Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp

Snelste adequate hulp
Facturering

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 21.12.2018 - Pbl. 14.01.2019
14/01/2019
Koninklijk besluit
1 pagina