Bestrijding van incidenten met pijpleidingen

Brandweer
Attestopleidingen

Na de gasramp van Gellingen werd een werkgroep aangesteld waarin naast afgevaardigden van de brandweer eveneens medewerkers van de pijpleidingbeheerders vertegenwoordigd waren. Fetrapi heeft de gasleidingen in kaart gebracht en de digitale bestanden overgedragen aan de Algemene Directie Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De ligging van de leidingen kennen is één ding, weten wat te doen bij een incident is nog wat anders.

Eén van de hoofddoelstellingen van de werkgroep bestond in de opstelling van de ‘Actiekaart: Interventies bij H (>14,7bar)ardgaspijpleidingen’. De ‘Actiekaart’ vormt dan ook het centraal gegeven van deze cursus, die tot doel heeft bevelvoerders (en andere betrokkenen) een beter inzicht te geven in de risico’s van en het omgaan met pijpleidingincidenten waarbij gas of andere gevaarlijke producten betrokken zijn. Het is de bedoeling om voor alle gevaarlijke producten actiekaarten te creëren.

De makers van deze cursus hebben er bewust voor gekozen om niet te verzanden in al te theoretische bespiegelingen maar om een praktijkgerichte en bruikbare ‘tool’ te creëren. Het hoofddoel van dit werk bestaat erin om te ‘leren omgaan met de Actiekaart(en)’ en om paraat te zijn en snel de juiste beslissingen te kunnen nemen bij een incident. Het bepalen van de juiste perimeters is in zulke gevallen van het grootste belang.

Deze cursus richt zich naar de brandweerdiensten, de civiele bescherming en de hulpdiensten en bevat interessante informatie voor andere betrokkenen, zoals onder meer de leden van Fetrapi. De handleiding en de Actiekaart werden opgesteld voor operationele doeleinden en niet voor preventie.

Het mag duidelijk zijn dat het er bij deze cursus niet op aan komt om ‘een beetje inzicht te verwerven in de problematiek’. Wie geconfronteerd wordt met een gaspijpleidingincident, waarbij gas of andere gevaarlijke stoffen betrokken zijn, moet snel maatregelen nemen die kunnen beslissen over leven en dood.

Leer daarom deze cursus grondig en streef ernaar om de techniek van de ‘Actiekaarten’ volledig onder de knie te krijgen. Neem de cursus af en toe opnieuw ter hand om je eigen parate kennis op te frissen en vergeet nooit dat iedereen, op om het even welk moment, oog in oog kan staan met de ‘kiem’ van een mogelijke ramp.

Author: 
Ludwig Janssens
Datum publicatie: 
01.06.2009
Aantal pagina's: 
68