Een gelijkstelling of vrijstelling voor een opleiding aanvragen

Werkgroep “gelijkstelling en vrijstelling” van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

De Werkgroep “gelijkstelling en vrijstelling” van de Hoge Raad voor opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten behandelt aanvragen van de leden van de Belgische brandweerzones en van de Civiele Bescherming. Zij geeft een advies over aanvragen tot gelijkstelling van diploma’s, cursussen of brevetten en over aanvragen tot vrijstelling van lessen en examens in het kader van de brandweeropleidingen aan de provinciale opleidingscentra.

Heb je bijvoorbeeld in het verleden een opleiding gevolgd die gelijkwaardig is met een opleiding die je nog dient te volgen, dan kan je bij deze werkgroep een aanvraag indienen. Een concreet voorbeeld: Persoon x heeft een opleiding gevolgd als hulpverlener – ambulancier en beschikt dus over een geldige badge “112”. Hij kan dus een vrijstelling aanvragen voor module 10 “Levensreddende handelingen” in de opleiding B01.

Een aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen, vul dan het formulier “Aanvraagformulier voor gelijkstelling en vrijstelling”  in en voeg de nodige bewijsstukken (diploma’s, brevetten, attesten, …) toe. U stuurt deze aanvraag door naar volgend emailadres kcce-forop.scv-pcb@ibz.be 

Bestaande gelijkstellingen en vrijstellingen

In volgende besluiten zijn reeds een aantal gelijkstellingen en vrijstellingen beschreven. Deze krijgt u automatisch en daar hoeft u geen aanvraag meer voor in te dienen.

In Art. 67 van het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 zijn verschillende gelijkstellingen en vrijstellingen beschreven.

In art. 20 van het Ministerieel Besluit van 21 maart 2019 is er een vrijstelling voorzien voor het deel 1 - Brandpreventieadviseur van de opleiding PREV-1.

In art. 14 tot 16 van het Ministerieel Besluit van 5 april 2019 is er een vrijstelling voorzien voor de opleidingen FOROP-1 en FOROP-2.

Meer informatie