OFF4 - Brevetopleiding

Fire brigade
Diploma training

Een eerste sessie van de opleiding werd georganiseerd in het voorjaar van 2023. 

Het brevet OFF4 is nodig om te kunnen bevorderen naar de graad van kolonel en zal in de toekomst een voorwaarde zijn om te kunnen solliciteren voor de functie van zonecommandant. 
Hier vindt u het selectie- en opleidingsreglement.

Author: 
kcce-forop@ibz.fgov.be
Date publication: 
27.10.2022
Pages: 
0