Omzendbrief van 18 november 2021 - Koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

Fire brigade
Best help fast

Zie ook omzendbrief van [10 juli] 2013 toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 2012 tot vaststelling van de minimale voorwaarden van de snelste adequate hulp en van de adequate middelen.

Omzenbrief
6 pagina's