Afwijkingen op de basisnormen

Commissie voor Afwijking

De Commissie voor Afwijking beoordeelt afwijkingsaanvragen op het Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en al zijn bijlagen.

Hieronder vindt u enkele belangrijke documenten over de werkwijze van de Commissie voor Afwijking.

U stuurt uw aanvraag in 2 exemplaren naar:

FOD Binnenlandse Zaken
Commissie voor Afwijking
Leuvenseweg 1
1000 Brusse
l

Lees zeker ook de veel gestelde vragen.

Opgelet: enkel digitale aanvraag tot afwijking op de Basisnormen

Als gevolg van de maatregelen van de regering tegen het coronavirus werkt de Directie Brandpreventie momenteel van thuis uit.

Wij hebben dus geen toegang tot uw papieren afwijkingsaanvraag voor het KB van 7 juli 1994 Basisnormen.

Kunt u daarom (bijkomend) elke aanvraag tot afwijking via mail versturen naar brandpreventie.scv-pcb@ibz.be (Nederlandstalige dossiers) / prevention.incendie.scv-pcb@ibz.be (Franstalige dossiers)?

De inhoud van uw digitale aanvraag blijft identiek aan die van de papieren aanvraag (zie ook onze vernieuwde ‘Vaak gestelde vragen’).

Tip: probeer wel de bestandsvolumes te beperken. Wij kunnen mails ontvangen tot 20 Mb. Voor grotere volumes raden wij het gebruik van WeTransfer of gelijkaardig aan.

Over afwijking en afwijkingsaanvragen

Over de basisnormen

 

Type-oplossingen

Type-oplossingen zijn oplossingen voor vaak voorkomende aanvragen waarvan de Commissie heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden als de voorschriften van het koninklijk besluit.