Documentatie

Standaard operationele procedures

Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) staat in voor het verzamelen, verwerken, ontwikkelen en verspreiden van knowhow en expertise over en ten voordele van de civiele veiligheid. Het uitwerken van Standaard operationele procedures (SOP) maakt deel van uit van deze opdracht.

Courses

Courses of trainings

Courses of trainings at the Civil Protection.

Presentaties & congressen

Presentaties en congressen van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Regelgeving

Verzameling van de wetten, besluiten en omzendbrieven.