Constructief overleg om problemen bij noodcentrales 112 te verhelpen

Notrufzentrale 112
Unsere Mitarbeiter

Naar aanleiding van de stakingsacties in verschillende Vlaamse noodcentrales 112 vond vandaag een overleg plaats tussen de vakbonden, de administratie en het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken.

Dit overleg is in een constructieve sfeer verlopen met de duidelijke wil van alle partijen om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de operatoren van deze centrales vandaag worden geconfronteerd.

Het volgende werd afgesproken:

  • er zal nog dit jaar een nieuwe selectieprocedure worden uitgeschreven voor de centrales die het grootste personeelstekort kennen, zijnde de noodcentrales 112 van Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen
  • begin 2022 zal bijkomend een selectieprocedure worden opgestart voor alle noodcentrales 112 en 101 centra
  • vakbonden en administratie zullen de krachten bundelen om deze selectieprocedures onder de aandacht van de bevolking te brengen zodat geïnteresseerden zich massaal kunnen inschrijven voor deze boeiende job
  • de administratie van Binnenlandse Zaken zal versneld een capaciteitsmeting voor alle noodcentrales uitvoeren, hiermee wordt reële werkdruk opnieuw in kaart gebracht (de laatste capaciteitsmeting dateert van 2016). Deze capaciteitsmeting zal  gebeuren tegen 15 december 2021 waarna deze met de vakbonden zal besproken worden.
  • in afwachting van deze capaciteitsmeting wordt een uitrol van het project 1733, in de noodcentrales 112 die vandaag geen 1733 oproepafhandeling verrichten, niet wenselijk geacht en wordt dit tijdelijk bevroren
  • de administratie Binnenlandse Zaken zal contact opnemen met de FOD Volksgezondheid met de vraag om ofwel het 1733 project tijdelijk terug te trekken uit de noodcentrales 112 die vandaag wel al de 1733 oproepen afhandelen, ofwel om de afhandeling van 1733 oproepen tot een minimale dienstverlening te beperken, en dit totdat deze noodcentrales op  volle  capaciteit kunnen werken.

Alle partijen hopen dat de resultaten van dit overleg de rust binnen de noodcentrales 112 kan doen terugkeren. Ze willen nogmaals hun waardering uitspreken over de dienstverlening die de operatoren 112 voor de bevolking verrichten. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor de calltakers in de 101 centrales.

 

Steven Vermeulen