Statistieken van de Hulpverleningszones in 2018 en 2019

Feuerwehr
Einsatz
Autoren-Name: 
Thomas Biebauw

 

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken heeft de officiële statistieken van de hulpverleningszones voor 2018 en 2019 gepubliceerd op zijn website. Deze statistieken bevatten het aantal verplaatsingen dat de brandweer heeft uitgevoerd per type interventie en informatie over het aantal slachtoffers en het interventiepersoneel.

Op basis van de gegevens die het KCCE voor 2019 verzamelde, hebben de hulpverleningszones 231.571 interventies uitgevoerd. Net als in voorgaande jaren waren de meeste interventies voor “reddingen en technische interventies”: in totaal 135.044 of 58,32% van de interventies. Deze ruime categorie van interventies varieert van het redden van mensen die bekneld zijn in voertuigen, interventies met gevaarlijke dieren, het vrijmaken van de openbare weg tot interventies voor stormschade of overstromingen. Interventies voor branden staan ​​op de tweede plaats met 34.712 interventies of 14,99% van de interventies.

Als we de cijfers van 2018 en 2019 vergelijken van de 32 (van de 35) hulpverleningszones die deze gegevens tijdig geleverd hebben voor deze jaren, zien we een forse daling van het aantal brandweerinterventies (-19,8%). Vooral het aantal "reddingen en technische interventies” is gedaald van 181.802 interventies in 2018 naar 131.659 interventies in 2019 (-27,6%). Vooral de interventies van de subcategorie "Gevaarlijke dieren", die hoofdzakelijk de interventies voor de vernietiging van wespennesten inhoudt, daalt het meest, van 108.164 in 2018 tot 49.453 in 2019. Dat is een daling van ongeveer 54,28%. 

Tussen 2018 en 2019 is er op basis van de gegevens van deze hulpverleningszones een opmerkelijke stijging van 31,69 % te zien van het aantal woningbranden:

Jaar

Appartementen

Eengezinswoningen

Totaal woningen

2018

2.477

6.209

8.686

2019

4.180

7.272

11.452

In 2019 zijn er in de interventieverslagen 37 dodelijke slachtoffers opgenomen die ter plaatse overleden zijn bij branden in woningen (eengezinswoningen en appartementen), terwijl er 33 dodelijke slachtoffers opgenomen waren in 2018.

Annelies Verlinden, Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing: “Het stijgend aantal interventies voor branden in woningen toont aan hoe belangrijk het is om te blijven investeren in brandpreventie én in opleidingen.  De opleidingen worden continu aangepast aan de nieuwe technieken die gebruikt worden in gebouwen.  Een ander belangrijk punt is de toenemende agressie waarmee brandweerlui worden geconfronteerd.  Elk jaar meldt het personeel meer feiten maar die gevallen blijven vaak onderbelicht.  Volgend jaar komt er een communicatiecampagne waarmee we het brandweerpersoneel middelen aanreiken om met die agressie om te gaan.”

 Jaar

Verbale
agressie

Fysieke
agressie

Gegooide
objecten

Totaal

2015

77

25

8

110

2016

87

31

13

131

2017

119

24

7

150

2018

126

27

17

170

2019

118

49

20

187

Het aantal meldingen van geweld tegen hulpverleners van de brandweer, is de laatste jaren opvallend gestegen. Ook in 2019 is het totaal aantal opnieuw gestegen (van 170 tot 187 incidenten). Er is een kleine daling van meldingen van verbale agressie, maar het aantal meldingen van fysieke agressie is gestegen van 27 tot 49 meldingen. Deze aantallen zijn gebaseerd op de meldingen van brandweerlieden bij het invullen van het interventieverslag, niet op het aantal klachten dat bij de politie is ingediend.

2019 is een triest jaar geweest voor de brandweer omdat twee brandweermannen tijdens een interventie overleden zijn. Op 11 augustus 2019 zijn tijdens een gebouwbrand aan de Koolmijnlaan in de stad Beringen Chris Medo en Benni Smulders om het leven gekomen en werd één brandweerman, Arno Barzan, zwaar gewond. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wil diep respect en medeleven betuigen aan de familieleden en de collega’s van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg voor het verlies van hun dierbaren en hun strijdmakers.

 

Het Federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) publiceert jaarlijks de officiële statistieken van de hulpverleningszones. De statistieken worden opgesteld op basis van de interventieverslagen en de gegevens die de hulpverleningszones aan het KCCE verstrekken. De statistieken zijn analytische instrumenten die het mogelijk maken om een duidelijk zicht te krijgen op de activiteiten en interventies van de hulpverleningszones en om de evolutie van bepaalde fenomenen te analyseren en een preventie-, opleidings- en interventiebeleid uit te werken dat in overeenstemming is met de realiteit waarmee het personeel op het terrein wordt geconfronteerd.

 

thomas.biebauw@ibz.fgov.be