FOD Binnenlandse Zaken lanceert de “14-daagse van de Veiligheid”

speel niet met vuur
Feuerwehr
Informationskampagne

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken lanceert de “14-daagse van de Veiligheid”, van zaterdag 19 september tot zondag 4 oktober, met de vernieuwde website www.speelnietmetvuur.be. Samen met de hulpverleningszones van de brandweer en hun overkoepelende organisaties sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de bevolking rond brandveiligheid in woningen.

Tijdens de veertiendaagse zullen de FOD Binnenlandse Zaken, hulpverleningszones en andere partners zeer regelmatig communiceren over tips om je huis veilig te maken. Het belangrijkste thema van de campagne wordt “Doe de deur dicht!”, omdat gesloten binnendeuren de giftige rook tegenhouden en zorgen dat je vluchtweg langer veilig blijft. 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem: “Ook in 2020 is het nog hard nodig dat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken de burger sensibiliseert rond brandveiligheid in de woning. Rookmelders zijn In Vlaanderen en Wallonië al verplicht en in Brussel verplicht voor huurwoningen. Maar het is ook belangrijk dat je je binnendeuren dicht doet voor je gaat slapen. Woningen zitten vol materialen zoals kunststoffen, die bij brand zeer snel erg veel giftige rook vrijgeven. De meeste slachtoffers van woningbranden vallen door de giftige rook en niet door het vuur zelf. Door gesloten binnendeuren blijft die rook langer in één ruimte waardoor je meer tijd hebt om veilig buiten te geraken.” 

Gedurende de 14-daagse van de Veiligheid willen we mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid en hen aanzetten om zelf de nodige initiatieven te nemen voor hun eigen brandveiligheid. 
 

Bezoek de vernieuwde website www.speelnietmetvuur.be  

 

De FOD Binnenlandse Zaken heeft voor de 14-daagse haar website www.speelnietmetvuur.be vernieuwd en vervolledigd met nieuwe thema’s (doe de deur dicht, elektriciteit, brandveilig feesten en brandveilig buiten het huis). Je leert er waarop je moet letten om je te beschermen tegen brand en CO-vergiftiging, zowel binnenshuis, in de tuin als tijdens de feestdagen. Je vindt er onder andere ook tips waarop je bijvoorbeeld moet letten tijdens een barbecue of als je wil koken op een festival. 

De website bevat daarnaast ook geactualiseerd campagnemateriaal zoals folders, spandoeken, roll-ups en banners. Vooral brandpreventieadviseurs en hulpverleningszones van de brandweer gebruiken deze om brandveiligheid in woningen te promoten. Op het campagnemateriaal wordt naast het belang van voldoende rookmelders en een vluchtplan, nu ook verwezen naar het belang van gesloten binnendeuren. 

Deze website is echter geen vast iets.  De informatie wordt regelmatig aangepast en aangevuld. Zo zal er een video met opnames van een echte brand volgen. ANPI voerde in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken een onderzoek uit naar het effect van sluiten van deuren en veroorzaakte daartoe een brand in een woning met twee identieke kamers (één met open deur en één met een deur die dicht is).  Een korte video van het resultaat van dit onderzoek zal gebruikt worden om burgers te overtuigen van het belang van het sluiten van binnendeuren. 
 

Geen opendeurdagen in de hulpverleningszones

Dit jaar zullen door het coronavirus geen opendeurdagen bij de brandweer doorgaan tijdens de 14-Daagse van de Veiligheid. Toch zullen ook dit jaar de hulpverleningszones zich tijdens de veertiendaagse massaal inzetten om de burgers bewust te maken van het belang van rookmelders (en een vluchtplan in geval van brand) en het thema van deze 14-Daagse van de Veiligheid. 


Nog altijd veel doden bij woningbranden

Het plaatsen van rookmelders, het uitwerken van een vluchtplan en het sluiten van de binnendeuren zorgen ervoor dat je tijdig de woning kan verlaten wanneer er brand uitbreekt. Het belang hiervan kan niet onderschat worden. Er vallen in België jaarlijks namelijk nog altijd gemiddeld 5 doden bij woningbranden per miljoen inwoners.
 

 


 

De FOD Binnenlandse zaken wil de burger actief bewust maken van de brandrisico’s in zijn leefomgeving, hem aanzetten om zelf initiatieven te nemen voor zijn veiligheid en goede gewoonten aanleren met het oog op een beduidende vermindering van het aantal doden en gewonden door woningbranden en CO-vergiftigingen.

thomas.biebauw@ibz.fgov.be