Belgische handleiding voor brandweerregulatie: 1ste editie

Centrale d'urgence 112
000 : Connaissances générales
Pdf

De eerste « Belgische handleiding voor brandweerregulatie » voor de operatoren van de hulpcentra 112/100, zal in de loop van volgende week beschikbaar zijn. Het doel ervan is dubbel: een pedagogisch instrument om de nieuwe operatoren op te leiden en een dagelijks geheugensteuntje voor het beheer van de brandweeroproepen.

Concreet inventariseert de handleiding de gebeurtenistypes die overeenkomen met de situatie op het terrein. Het laat de operator toe om de oproeper te bevragen en op afstand te adviseren in afwachting van de aankomst van de hulpdiensten: wat gaat er schuil achter elke gebeurtenis, hoe moet je dit interpreteren, wat zijn de beste aanbevelingen. Dit instrument zal nooit de expertise en het menselijk gezond verstand vervangen, maar biedt een leidraad om brandweeroproepen naar de hulpcentra 112/100 zo goed mogelijk te behandelen.

Behalve deze basistoelichting, kunnen de operatoren ook de eerste veiligheidsinstructies die ze moeten geven aan de oproepers terugvinden. In de bijlage van de handleiding staat bovendien een interessant lexicon met eerder technische brandweerbegrippen.

Deze eerste editie van de Belgische handleiding voor brandweerregulatie moet gelijk met de gebeurtenistypelijst evolueren en kan dus geactualiseerd worden. Aarzel niet om uw opmerkingen per e-mail te sturen naar Koen Van Schuerbeeck.
 

Zie de 2de versie van 05/2020

Author: 
FOD Binnenlandse Zaken - Directie 112
Veröffentlichung: 
17.12.2015
Pages: 
116