Koninklijk besluit van 9 mei 2018 betreffende de overdracht van de brandweerlieden van de brandweerdienst van de Supreme Headquarters Allied Powers Europe, naar de hulpverleningszone Hainaut-Centre.

Personeel / statuten van het personeel van de zones
25/05/2018
Koninklijk besluit
2 pagina's