Koninklijk besluit van 29 maart 2018 houdende de toekenning van de dotatie aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2018.

Brandweer
27/06/2018
Koninklijk besluit
1 pagina